Технически параметри на Вашия сайт

Какви технически характеристики ще притежава сайта Ви?

За да бъде Вашия сайт технически грамотно изграден, всички детайли трябва да бъдат предварително зададени. Създаването на един сайт много наподобява построяването на една къща. Ако искаме тя да бъде с 4 етажа, ние трябва да предвидим това и да осигурим достатъчно стабилна основа. Малко влизаме в ролята на архитекта и инженера, които предваритено създават скиците и чертежите на бъдещата къща. Аз и Вие сме тези, които трябва да предвидят тези основи.  За да се застраховаме от евентуални усложнения в последствие.


На база на предварителните разговори с Вас, аз ще мога да преценя тези детайли. Заедно ще изберем подходящия визуален интерфейс /изглед/ на сайта. А основите - ще бъдат прецизно подбрани. Тук е важно да спомена, че дори и да не сте наясно с нещо, не бива да се притеснявате. Аз съм точно затова тук. За да Ви разясня и да разберете какво, как и защо съм направила или не съм. Комуникацията е от най-голямо значение. Аз съм отворена за комуникация. Всички клиенти, с които съм работила до момента, са били хора от най-различни сфери, различни от програмирането. Сред тях има Учители, Режисьори, Фотографи, Инженери, Адвокати и др. Тоест все хора, които са поискали сайт и аз съм обяснила всичко, те са ме разбрали и сега се радват на сайтовете си. А с тях - се радвам и аз. Умението да водя качествена комункация с различни хора, ми е дадено. Всички хора, които са в контакт с мен- го потвърждават. Имам търпението да обяснявам.