Оферта за изграждане на сайт

Обсъждане на детайлите по изграждане на проекта и изготвяне на оферта.

Изграждането на сайт става след предварително изяснени параметри. След като се свържете с мен, аз ще обмисля всички детайли, описани в задането, за да мога да изготвя индивидуална оферта за Вас. Ще преценя в каква степен желаното от Вас подлежи на изграждане и изпълнение. Ще обсъдя с Вас въпросите, които ще възникнат. И след като всичко е уточнено, ще Ви изпратя описание на моята работа – срок и цена. При одобрение и от двете страни на заданието и срока – Аз пристъпвам към изграждане. През цялото време ние с Вас ще държим връзка и целия процес ще бъде жив и динамичен. Работя до постигане на перфектен краен резултат! За това давам гаранция. Както и за сроковете на изпълнение- там съм безкомпромисна. Изграденото от мен подлежи на 6 месечно наблюдение, което гарантира Вашето спокойствие относно съдържанието и функционалността.

Ако аз не мога да Ви свърша работа?

При положение, че Вашето задание надхвърля моите познания и възможности / към момента/ – тогава нещата не свършват тук. Аз държа на коректността – във всичките й аспекти. Затова в такива случаи винаги намирам мои колеги, които да поемат проекта Ви и в крайна сметка всички да останат доволни. Няма незавършени проекти! Това е моят принцип.


След завършване на проекта

След всеки завършен проект, аз оставам винаги на разположение на всички мои клиенти. Считам, че дълготрайното сътрудничество и комуникация са добър начин да постигане на максимален ефект. Всички направени от мен сайтове са като мои “деца” – тяхното развитие е от значение за мен. И тъй като срокът за развитие е именно около 6 месеца след създаването и пускането на продукта, затова аз обещавам в рамките на този срок да бъда до Вас. А след това – при нужда – винаги съм на разположение. Може да разчитате на мен!