Съхраняване на информацията

Бекъп - резервни копия на Вашите сайтове

Вашият сайт представлява една голяма папка с файлове. Цялата информация за него се съдържа там, където е "качен" Вашия сайт - в хостинг компанията. Въвела съм своя практика, сайтовете направени от мен, да си имат бекъп при мен. Това е още едно резервно копие, което при нужда може да бъде използвано. Всичко се случва. Може по невнимание дори Вие сами за изтриете сайта и той да изчезне. Затова е хубаво да имаме резервен вариант за такива ситуации. Хостинг компаниите също поддържат архивирани копия, но ако нещо стане, трябва да занимаваме други хора с нашите проблеми. Затова периодично или след промяна на съдържанието, аз правя ново резервно копие и то стои и при мен.